Κονιάματα-Τσιμεντενάματα

  • Δειγματοληψία δειγμάτων σκληρυμένου κονιάματος και έλεγχος της αντοχής σε κάμψη πρισματικών δειγμάτων (4x4x16 cm)
  • Δειγματοληψία δειγμάτων νωπού κονιάματος ενέματος
  • Έλεγχος της αντοχής σε θλίψη του κονιάματος σε κυβικά δείγματα (7x7x7 cm)
  • Έλεγχος σε εφελκυσμό δειγμάτων κονιάματος με την χρήση ειδικών καλουπιών (briquette)